Vedení účetnictví a daňové evidence

pro právnické a fyzické osoby

Zpracování daňových přiznání

pro právnické a fyzické osoby

Mzdová a personální agenda

pro právnické a fyzické osoby

Daňové poradenství

pro právnické a fyzické osoby

Copyright a právní podmínky používání stránek

Použití dokumentů

Souhlas s používáním jakýchkoliv textových informací, případně kompletních dokumentů (projektová dokumentace, případové studie, tiskové zprávy a další textové informace) z tohoto virtuálního www serveru (dále označovaný jen jako "server, web, www stránky") uděluje Ing. Jaroslav Vojtěch pouze za předpokladu, že:

  • na veškerých použitých kopiích bude uvedeno níže uvedené prohlášení o ochraně autorských práv a o tomto souhlase
  • dokumenty z tohoto webu budou použity pouze pro informační a nekomerční účely, dokumenty lze použít případně pro osobní účely
  • dokumenty nebudou kopírovány ani umístěny na žádný jiný server nebo počítač připojený do sítě Internet nebo do firemní počítačové sítě
  • dokumenty z tohoto webu nebudou převedeny na jiná volně šiřitelná media a nebudou zveřejněny v žádných jiných "klasických" médiích
  • v dokumentech nebudou provedeny žádné změny a úpravy
  • použití informací a dokumentů za jakýmkoliv neoprávněným účelem je ze zákona výslovně zakázáno, takové jednání může mít za následek závažné občanskoprávní a trestněprávní postihy, pachatelé budou stíháni v maximálním možném rozsahu

Výše uvedené dokumenty a podmínky nezahrnují grafický design nebo rozvržení těchto webových stránek. Prvky této webové prezentace jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jako části. Žádné logotypy, grafické a zvukové soubory ani obrazové prvky z této www prezentace nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu Ing. Jaroslav Vojtěch.

Rozsah odpovědnosti

Přestože je základní snahou firmy Ing. Jaroslav Vojtěch zveřejňovat na těchto webových stránkách vždy přesné a aktuální informace, neposkytuje Ing. Jaroslav Vojtěch žádné záruky týkající se jejich aktuálnosti. Ing. Jaroslav Vojtěch nenese žádnou odpovědnost vůči klientovi či návštěvníkovi stránek za jakékoliv překlepy, gramatické chyby nebo jiná opomenutí v obsahu této stránky.

Omezení odpovědnosti

Ing. Jaroslav Vojtěch a/nebo její jednotliví dodavatelé nezaručují vhodnost informací obsažených na těchto www stránkách a v dokumentech či souvisejících grafických zobrazeních a/anebo softwaru publikovaném na webu na jakýkoliv účel. Všechny takové dokumenty a související grafické zobrazení jsou poskytovány jak stojí a leží bez jakékoliv záruky a mohou být bez upozornění změněny. Jakékoliv riziko spojené s jejich používáním nese příjemce. V žádném případě Ing. Jaroslav Vojtěch a/nebo jeho jednotliví dodavatelé nejsou odpovědni za škody ani za jejich náhrady a to ani v případě, že Ing. Jaroslav Vojtěch byl informovaný o možnosti jejich vzniku.

Software

Jakýkoliv software, který je k dispozici ke stažení z webu je autorským dílem firmy Ing. Jaroslav Vojtěch a/nebo jejích dodavatelů. Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy pro koncové uživatele, pokud taková existuje, která je připojená k softwaru nebo je jeho součástí (dále označovaná jen jako "Licenční smlouva"). Koncový uživatel nebude moci nainstalovat software, ke kterému je připojena Licenční smlouva nebo je jeho součástí, bez toho, aby nejprve souhlasil s jejími smluvními podmínkami.

Ochranné známky

Ing. Jaroslav Vojtěch a/nebo zde uvedené názvy produktů a společností mohou být nebo jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odkazy na stránky třetích stran

Firma Ing. Jaroslav Vojtěch přiměřeně prohlíží odkazované stránky, v žádném rozsahu ale neodpovídá za obsah těchto stránek třetích subjektů nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na takových stránkách. Firma Ing. Jaroslav Vojtěch vám umožňuje propojení se stránkami třetích subjektů pouze pro vaše pohodlí. Zařazení takového odkazu neznamená souhlas firmy Ing. Jaroslav Vojtěch s obsahem této stránky.

Propagační a časově omezené akce

Všechny časově omezené akce jsou podmíněné naší aktuální poptávkou či nabídkou. Ing. Jaroslav Vojtěch si vyhrazuje právo jakékoliv změny, úpravy nebo zrušení takových akcí kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Ing. Jaroslav Vojtěch, info@vedeni-ucetnictvi-dane.cz

Cestovní náhrady 2022

Vyhláška 511/2021 Sb. MPSV

Prominutí DPH u energií a plynu 11_12 2021

Informace GFŘ

GDPR v naší kanceláři

Informace o implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU do činnosti naší kanceláře

(c) 2008 Ing. Jaroslav Vojtěch - všechna práva vyhrazena.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.
Programovaní, webdesign a webhosting MagicHouse s.r.o.